ÖZGÖRKEY HOLDİNG

Özgörkey holding bünyesinde bulunan firmaların genel olarak mevcut analog sistemleri sökülerek ENTCAM marka AHD KAMERA sistemi ile değiştirilmiştir.